Tbas Ubu Ni Vaivatul ra na'a vaidida

Ita tdav nala bahan ovi rlobang ita na'a did inorang (rohani), na'a bagian ini.

Buku ovi rna'a vaidida :

  1. Surat Ralan na'a Vaidida (Matius ti naran Wahyu), klik di sini:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alkitab.maluku.fordata
  2. Yusuf ni tomu tali Kejadian 35-50.